Kontakty

Ondruš a spol.,spol.s r.o.Uloža 124

IČO: 31698671

IČ DPH : SK2020503958

so sídlom: Uloža 124

zapísanej u Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka č:16254/V 

kontaktné údaje:

č.účtu: SK68 1111 0000 0014 1184 3007

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levoča

email: info@turisticke-znamky.sk

telefón: 00421903883791, 00421903629170

www.turisticke-znamky.sk

 

Späť do obchodu